Geschiedenis Heineken maakt van schrijfster ontdekkingsreiziger

  Foto Van Zijl bij tekst-met copyrightIn haar eigen woorden was ze maar een matig journalist. Toch vroeg Freddy Heineken Annejet van Zijl twintig jaar geleden of ze een biografie over hem wilde schrijven. Nu, tijdens het 150-jarig jubileum van het Heineken-concern verschijnt niet zijn biografie, maar die van zijn grootvader. Op 15 maart 2014 stond de biografie Gerard Heineken. De man, de stad en het bier van Annejet van Zijl centraal bij boekhandel Paagman in Den Haag. De schrijfster werd er geïnterviewd door Arjan Peters.

Hoe een journaliste schrijfster werd

Het was Freddy Heineken die haar wees op het vak van schrijfster. In die tijd was Annejet van Zijl nog journalist, maar had nauwelijks oog voor scoops. Het ging haar bij de journalistiek niet zozeer om de nieuwswaarde, maar om de verhalen van de mensen. Ze had een prettig gesprek met Freddy Heineken gehad en daar een stukje over gepubliceerd. Dat stuk sprak hem bijzonder aan en Heineken vroeg Van Zijl of zij zijn biografe wilde worden. De samenwerking mislukte. Twintig jaar later, verschijnt Gerard Heineken. De man, de stad en het bier. Dit boek dat handelt over zijn grootvader is geschreven door de inmiddels zeer gewaardeerde biografe Van Zijl.

Amsterdams investeerder

Freddy Heineken was biologisch gezien geen echte Heineken. Zijn vader evenmin. Die werd verwekt in de relatie die diens moeder had met Julius Petersen. Maar, in de biografie geschreven door Annejet van Zijl is dit maar bijzaak. Gerard Heineken. De man, de stad en het bier gaat over de man die het hele Heinekenimperium opzette. De man die zakelijkheid, idealisme en humor wist te combineren. Een persoon die “dol was op vernieuwing”, aldus de schrijfster. Als één van de weinigen stak hij geld in de aanleg van het Noordzeekanaal en hij was de eerste die een telefoon had en elektrisch licht gebruikte.

Ondernemerschap in donkere tijden

Gerard Heineken. De man, de stad en het bier belicht de geschiedenis van Heineken, maar ook de geschiedenis van de stad Amsterdam. Van Zijl geeft aan dat het een moeilijke tijd was vol ziekte en economische malaise. Geen ideale tijd dus om een bedrijf op te starten. Maar, er is tegelijkertijd dat keerpunt in de jaren ‘70/ ’80 van de 19de eeuw dat letterlijk licht biedt en een nieuwe tijd aankondigt van vooruitgang en bloei.

Op ontdekking door Heinekens verleden

Foto Van Zijl bij artikel-met copyright

Van Zijl kreeg de opdracht van de firma Heineken in het kader van hun 150-jarig bestaan om een biografie te schrijven over Gerard Heineken. Alle deuren gingen voor haar open;ze kreeg toegang tot het archief en wist vele familieleden te traceren. Maar,in het archief was er ee n ‘Gerard leegte’, er was niets over hem te vinden. Van Zijl voelde zich als in een whodunit, zo licht ze toe in het interview, want waarom was er niets over hem bekend? Veel meer nog dan bij de andere biografieën over Prins Bernhard en Annie M.G. Schmidt zag Van Zijl zich als een ontdekkingsreiziger. Het ging hier om een verhaal dat nog niet eerder was verteld, een persoon waarover niemand nog echt een mening had. Over een man wiens leven nieuwsgierig maakt, omdat dit leven steeds in ontwikkeling was.

©Veritasteksten.nl